A

HATVANI családok

honlapja
Csak a mással megosztott tudás - igazi tudás.
Nagyapám, Nemesi Péter

Megosztás/Mentés

Lectori salutem!

Kedves Látogató, nézz körül, jegyezd meg, amit érdemesnek tartasz és gyere vissza megnézni az újdonságokat. Mert ez a portál mindig félkész állapotban lesz, mindig fejlesztés alatt áll és gyakran bővül új elemekkel.

A honlap céljáról

E honlap elkészítésével több mint húsz éves genealógiai kutatásom adatait kísérelem meg az érdeklődő Látogatónak bemutatni. Családtörténeti kutatásom okmányokra, anyakönyvekre és szakirodalomra terjed ki. A honlap így a gyűjtött adatok feldolgozásának eredménye és ugyanakkor függvénye, mivelhogy egyrészt, időhiány miatt, nem minden adat került már fel a honlapra, másrészt a kutatást tovább folytatom és újabb adatok felbukkanása a honlap tartalmát befolyásolják.

Miről szól ez a honlap?

Kutatásom azokra a Hatvani családokra szorítkozik, amelyek eredetileg a Hatvan nevű településeken éltek, majd onnan az idők folyamán elterjedtek a történelmi ország egész területére, de főleg Észak-kelet Magyarországra. Erről bővebben a Kutatások alatt olvashat az érdeklődő Látogató.

Melyik Hatvani családokkal nem foglalkozik ez a honlap?

A Hatvani családnevet sokféleképpen írták és írják még ma is és természetesen ma olyan Hatvani családok is vannak, amelyek ezt a nevet felvették, miután elhagyták eredeti nevüket. Ezek a családok, legalábbis ezen a néven, újabb családok, mint az eredeti Hatvaniak. Ilyen például a Gaál, majd Kereki, végül Hatvani család (ld. Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai, Heraldika Könyvkiadó, Budapest 2011, I. kötet, 420. o.), a hatvani Szabó Mátétól, I. Rákóczi Ferenc ezredesétől származó család, kinek leszármazottai később a Hatvani Szabó, végül a Hatvani nevet használták és a Deutsch, Hatvany-Deutsch, végül hatvani Hatvany báró család és mások. Kutatásom nem terjed ki ezekre a családokra.

Tartalom

  • Kutatás cím alatt gyűjtöttem össze a kutatásaimat összefoglaló írásaimat.
  • Az kutatott okmányokból és az egyházi anyakönyvek anyagából összegyűjtött adatokból összeállított családfákat a Családfák cím alatt közlöm. Itt a családok családfája tekinthető meg elkezdve egy tényleges vagy feltételezett ősapától egészen az utolsó családtagig, amelyik az okmányokban illetve az egyházi anyakönyvben megtalálható. A különböző nevekre kattintva , további információt kapunk a megfelelő személyről: szülők, testvérek, házastársak és gyerekek életrajzi adatokkal, a forrás feltüntetésével és, amennyiben lehetőségem volt erre, a forrás fényképe is megtekinthető és letölthető. A családfák PDF formátumban letölthetők.
  • A felkutatott okmányokat az Okmánytárban listáztam fel időrendben. Itt főleg a regesztákat, néha az okmány teljes vagy részleges szövegét közlöm, kiemelve a Hatvaniakra vonatkozó részeket.
  • A Címerek alatt, szintén időrendben, bemutatom a Hatvaniaknak adományozott címereket, nemességet adományozó vagy megerősítő leveleket és több adománylevelet.
  • A Híres családtagok és Rokon családok részeket egyelőre csak tervezgetem, de az is előfordulhat, hogy ezt a két részt teljesen átalakítom.Református templom Érhatvanban, a Hatvaniak ősi birtokán
Courtesy of


Református templom Máramarosszigeten, a Hatvaniak másik székhelyén
Courtesy of


Református templom Újtordán (ma Torda része), ahova Hatvaniak letelepedtek
Courtesy of Erdélyi turizmus


Református templom Visken, ahova szintén letelepedtek Hatvaniak
Courtesy of


Creative Commons License Dr. Hatvany Béla Csaba 2002-2017 Némely jog fenntartva.
Web Stats Analyzer